CHIPTUNINGPár slov o CHIPTUNINGU
Chiptuning je změna dat v datových tabulkách paměti EPROM, EEPROM řídící jednotky (chip) za účelem dosažení optimálních hodnot nastavení důležitých parametrů chodu motoru, jako je například předstih zážehu, množství paliva vstříknutého do spalovacího prostoru, plnící tlak u zážehového motoru, nebo také předstřik a délka vstřiku a počet jednotlivých vstřiků a plnící tlak u vznětového motoru, vše ve vzájemných závislostech na provozních podmínkách daného motoru, jako je teplota motoru, velikost otevření škrtící klapky, teplota a množství nasávaného vzduchu, teplota paliva, nadmořská výška a podobně. Protože máme ty nejlepší informace, jsou naše data a tím i parametry motoru nastavena tak, aby bylo dosaženo optimálního průběhu točivého momentu a výkonu motoru, nejnižší spotřeby paliva a optimálních emisí. Samozřejmě při tom bereme ohled na životnost nejen vlastního motoru, ale i spojky, převodovky, diferenciálů a poloos. Proto pokud na daný typ motoru někdo udává lepší parametry, je to přinejmenším podezřelé!Antituningová ochrana
tj. Ochrana proti přeprogramování
ECU = řídící jednotka motoru

Tato problematika se týká pouze vozidel vyrobených po roce 2009 a novějších; vybavených řídící jednotkou BOSCH nebo SIEMENS s procesorem INFINEON TRICORE.

Výrobce řídících jednotek, společnost BOSCH zavedla nová bezpečnostní opatření na ochranu proti přeprogramování. Bosch původně začal používat různé kontrolní součty na konci 80.let za účelem ověření integrity dat v řídící jednotce motoru. Původně to byl jen jednoduchý kontrolní součet, který postupně nabíral na složitosti.  Například motor 1.8TURBO vybavený řídící jednotkou ME7.5 již obsahuje cca 70 různých kontrolních součtů a výsledné hodnoty jsou filtrovány přes různé funkce,které mají bezpečný způsob ověření integrity dat v ECU. Přibližně před osmi lety začal Bosch používat RSA podpis na kotrolu obsahu ECU. Nejprve 256bit RSA, později 512bit RSA a nyní 1024bit RSA klíč, kterým je nutno podepsat upravený soubor, aby mohl být přijat ECU. Tento klíč je v současnosti neprolomitelný. Kontrola klíče RSA je nutná pouze při programování přes diagnostickou zásuvku vozu (OBD). Dokud tedy tyto klíče nebudou zveřejněny, je nyní možno programovat ECU v režimu BOOT MODE. Řídící jednotka se vyjme z vozidla a otevře se. Uvede se do programovacího režimu (tzv. BOOT MODE) a poté je možné archivovat kompletní obsah ECU a také jej následně upravovat. Díky tomu, že v režimu BOOT MODE není nutno používat RSA klíč, je možno ECU naprogramovat novými daty. Novým způsobem je tzv. UNLOCK, kdy je potřeba naprogramovat řídící jednotku pouze jednou v BOOT MODE - tím je následně vyřazena funkce kontroly RSA klíče a je možno ji dále programovat již jen přes diagnostický port vozidla (OBD)


Ukázky moderních řídících jednotek BOSCH